Intro

EXIV B.V. Ingenieursbureau voor Externe en Industriële Veiligheid

previous arrow
Dia38
Dia37
Dia36
Dia35
Dia34
Dia33
Dia32
Dia31
Dia30
Dia29
Dia28
Dia27
Dia26
Dia25
next arrow

 

Risico’s horen bij ondernemen, maar incidenten kunnen u onaangenaam verrassen met onverwachte en ongewenste gevolgen. Strafrechtelijke vervolging, financiële schade, aansprakelijkheid, handhavingstrajecten, reputatieschade en (de belangrijkste laatst) menselijk leed.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij de chemische (major hazard) industrie en de levensmiddelenindustrie.

We helpen onze klanten risico’s te beheersen vanuit de overtuiging:

  • Elk incident had voorkomen kunnen worden, maar het is hard werken om er zo min mogelijk te krijgen.
  • Een incident betekent dat nog niet alles beheerst is. Pas als organisatie en risico’s goed begrepen zijn, kunnen oplossingen bedacht worden.