Arrow
Arrow
Slider

 

EXIV B.V.

Ingenieursbureau voor Externe en Industriële Veiligheid

Risico’s horen bij ondernemen, maar incidenten kunnen u onaangenaam verrassen met onverwachte en ongewenste gevolgen. Strafrechtelijke vervolging, financiële schade, aansprakelijkheid, handhavingtrajecten, reputatieschade en (de belangrijkste laatst) menselijk leed.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij de chemische (major hazard) industrie en de levensmiddelenindustrie.

We helpen onze klanten risico's te beheersen vanuit de overtuiging:

  • Elk incident had voorkomen kunnen worden, maar het is hard werken om er zo min mogelijk te krijgen.
  • Een incident betekent dat nog niet alles beheerst is. Pas als organisatie en risico's goed begrepen zijn, kunnen oplossingen bedacht worden.

 

Mocht u met ons in gesprek willen, kunt u hier onze contactgegevens vinden of een bericht achterlaten.

Wat EXIV doet

 

EXIV is op de volgende manieren actief in verschillende thema's van risicobeheersing. De manier waarop risicobeheersing aangepakt kan worden, is meestal vergelijkbaar.

 

Arrow
Arrow

 

(Risico)analyse en onderzoek

Om succesvol te verbeteren, is het belangrijk een duidelijk beeld van de organisatie, de risico's en haar ambities te hebben. Een korte en bondige analyse legt de basis voor effectiviteit van alle verdere inspanningen.  Met deze analyse kan de verbetering vorm worden gegeven.

 

 

Trainen

Verbeteren van een organisatie kan alleen als medewerkers zich verbeteren. Tijdens een training wordt in een groep gewerkt aan verwachtingen, rollen en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Een nazorg traject kan de effectiviteit van een training sterk vergroten.

 

 

Projecten

De projectmatige aanpak wordt gebruikt wanneer het probleem en wat opgeleverd moet worden redelijk duidelijk is. Er wordt een projectplan gemaakt en een projectteam samengesteld. EXIV kan de rol van projectmanager/leider op zich nemen of de rol van deskundige binnen een projectteam vervullen. Een training kan onderdeel uitmaken van een project.

Hier onder de thema's waar binnen een project aan gewerkt kan worden:

 

 

Arrow
Arrow
Slider

 

 

Programma-management

Als de ambities van een organisatie niet te realiseren zijn met een enkel project of als de ambities nog niet kristal helder zijn, leent de programma aanpak zich goed. EXIV kan de rol van programma-manager vervullen. Binnen het programma worden verschillende trainingen, projecten of andere interventies gestart. Er wordt gestuurt op onderlinge samenhang en versterking. Realisatie van de ambities van de organisatie wordt bewaakt.

 

EXIV heeft het Necto Program, een verbeterprogramma toegespitst op risicobeheersing, ontwikkeld. Het geeft een (meerjaren) aanpak waarbij op basis van een terugkerende analyse vorm en sturing wordt gegeven aan verbetering.

 

 

 

Interim management

EXIV kan tijdelijk de rol van afdelingsmanager (KAM, HSE, QHSE, etc.) vervullen. Vanuit die rol kan het hoger management ondersteund worden, al dan niet als lid van een managementteam. De afdeling kan geleid worden bij de veranderende eisen door hogere ambities van de organisatie.

Tijdens de interim periode wordt vaak een selectieprocedure gestart voor de vaste invulling.

Afhankelijk van de situatie kan een programma aanpak gebruikt worden.

 

 

Coachen

Soms vragen nieuwe ambities van een organisatie een andere invulling van de rol van afdelingsmanagers of veiligheidskundigen. EXIV kan met coaching een ondersteunende rol vervullen.

Aansluitend aan een interim periode kan coaching worden gegeven aan de vaste invulling van de functie.

 

Wie EXIV is

 

 

pasfoto-wilfred

ir. ing. W.F.H. (Wilfred) Blaauw MSHE  image408

Directeur-eigenaar EXIV B.V.

Oprichter Necto Program

 

 

 

Wilfred is getrouwd en heeft twee dochters en een zoon. Hij is milieukundige (van Hall), procestechnoloog (Rijks Universiteit Groningen) en Master of Safety, Health and Environment (TU Delft). In 2008 heeft hij Ingenieursbureau EXIV opgericht.

De weg via MAVO, HAVO en HBO naar de Universiteit was niet de kortste, maar wel een praktische basis voor zijn 'evidence based' aanpak.

De rode draad in zijn carrière is het voorkomen van vermijdbaar leed. Hij heeft zich ingezet vanuit staf, als extern en intern adviseur, als trainer, als programma manager, als docent, als coach, als auteur en als interim manager. Hierbij is gewerkt met alle lagen van de organisatie, van werkvloer tot raad van commissarissen. De ervaring is opgedaan bij een diverse groep organisaties. Denk aan (chemische) industrie, levensmiddelen industrie, branche organisaties, overheidsinstellingen, opleidingsinstituten, ziekenhuizen, ministeries en meer.

Lees meer ...

Wilfred Blaauw is in 1967 geboren in Groningen. Toen hij 3 maanden oud was, verhuisde hij met zijn ouders en oudere broer naar Delfzijl. AKZO had een aantal chemische fabrieken op het huidige Chemie Park Delfzijl gebouwd, waar zijn vader als operator startte.

Hij heeft op de kleuterschool, de lagere school en de MAVO in Delfzijl gezeten. Later verhuisde de familie naar Appingedam, waar hij de HAVO heeft afgerond. Met zijn HAVO diploma op zak, besloot hij aan de Rijks Hogere Landbouw School (RHLS) in Groningen te gaan studeren, net als zijn oudere broer. De studie milieukunde begon toen aan zijn tweede jaargang. De maatschappij werd steeds bewuster van de milieuproblemen en er was vraag naar kennis en goed opgeleide mensen.

Het van Hall instituut: milieutechniek en milieuhygiëne

De RHLS is ondertussen verhuisd naar Leeuwarden en heet nu van Hall Larenstein. Op het van Hall zijn de studierichtingen milieutechniek en milieuhygiëne doorlopen. Voor het afstuderen is onderzoek gedaan naar het voorkomen van het vrijkomen van ammoniak uit mest. Dhr. M. Emmens was de begeleider.

Rijksuniversiteit Groningen: Technische Scheikunde, Procestechnologie

De gevolgde studierichtingen aan het van Hall waren generalistisch van opzet, van veel dingen leerden we een beetje. Om de kennis te verdiepen werd besloten om naar een universiteit te gaan. Er is gekozen voor een studie procestechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In het eerste jaar van deze studie is gewerkt als free-lancer. Bedrijven zijn geadviseerd over het opzetten van milieuzorgsystemen. Het bleek al snel dat er geen tijd was voor free-lancen en studeren, er werden keuzes gemaakt. De studie werd afgemaakt met een onderzoek voor de Gasunie in Groningen. Hierbij is onderzoek gedaan naar het mengen van gassen in het aardgasnet. Prof. Hans Wesselingh was de begeleider.

AOG: Salesmanager

Na jaren van rekenen en exacte wetenschap werd het tijd om te werken aan persoonlijke en communicatieve vaardigheden. Er is daarom begonnen met een deeltijdopleiding Salesmanager, verzorgd door het Academisch Opleidingscentrum Groningen (onderdeel van de RUG). Tijdens deze studie is begonnen aan de eerste baan.

Industriële reiniging: Innovatie, kwaliteit, arbo en milieu

De eerste werkgever was een kleine industriële reiniger in het Friese Joure. Hier is begonnen met een aantal innovatieve diensten te ontwikkelen en op de markt te zetten. Op gebied van veiligheid was verbetering mogelijk en is een managementsysteem opgezet voor de veiligheid van medewerkers. Dit was de eerste kennismaking met het vak van veiligheidskundige.

Om verder verder te gaan in de veiligheidskunde is gezocht naar een goede opleiding. Er is gekozen voor de opleiding Management of Safety, Health and Environment (MoSHE). Deze studie werd verzorgd door TopTech, onderdeel van de Technische Universiteit Delft. Er is druk gezocht naar een werkgever die dat wilde betalen.

Arbo Management Groep: Senior adviseur

Die werkgever werd gevonden in de Arbo Management Groep (AMG). Dit was een fusie product van de interne arbodiensten van Philips, Rijksoverheid en de Nederlandse Spoorwegen. Er is begonnen op de vestiging in Eindhoven, waar vooral de oude Philips Arbodienst vertegenwoordigd was. De organisatie van AMG was in die tijd turbulent. Drie organisatieculturen kwamen in een organisatie samen en de rol veranderde van interne arbodienst naar een commerciële organisatie. In die tijd is de MoSHE opleiding gevolgd en vooral voor de chemische industrie gewerkt. De MoSHE opleiding werd afgerond met onderzoek naar het managen van risico’s bij projecten met meerdere contractors. Prof. Andrew Hale was de begeleider. Ondertussen was een kindje op komst en kon overgestapt worden naar de vestiging in Leeuwarden, dichterbij (het werk van) zijn vrouw. In Leeuwarden was vooral de oude interne arbodienst van de Rijksoverheid sterk vertegenwoordigd.

Oranjewoud/Save: Senior Adviseur externe veiligheid

In de tijd bij AMG is ervaring opgedaan met het managen van veiligheid in de chemische industrie. Om de ervaring verder uit te bouwen is de overstap gemaakt naar Ingenieursbureau Oranjewoud. Zij hadden toen net het specialistische ingenieursbureau SAVE in Apeldoorn overgenomen. De ambities van Wilfred Blaauw en de nieuwe afdeling SAVE van Oranjewoud pasten goed bij elkaar en is vier jaar met veel plezier bij Oranjewoud/Save gewerkt aan externe– en industriële veiligheid. In die tijd zijn er nog twee kinderen bijgekomen.

Ingenieursbureau EXIV: directeur/eigenaar

Januari 2007 wordt de ’knoop in zijn buik doorgehakt’ en de baan bij Oranjewoud/Save opgezegd. Hij schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel onder de naam Ingenieursbureau EXIV.

Portfolio

EXIV heeft gewerkt voor een groot aantal organisaties. Van chemische- tot levenmiddelen-industrie en van branche organisatie tot opleidingsinstituut.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

Contact

Postadres: Postbus 8513, 8903 KM Leeuwarden

KvK: 57572712 te Leeuwarden

BTW nr.: NL852638681B01

Mail: wilfred.blaauw@exiv.nl

Tel: +31(0)6 46161931

 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht