Necto: Onderzoek & Analyse

We bouwden het ‘Necto Program’ op een heldere visie, die we ontwikkelden tijdens onze ruime ervaring met risicobeheersing en verbeteren. De visie bestaat uit drie elementen:

  • Begrijp en overzie het hele speelveld.
  • Langs welke maatlat leg je organisatie. Als duidelijk is wat bereikt moet worden, kan gericht verbeterd worden.
  • Hoe verbeter je efficiënt en blijvend.

Het speelveld
Begrijp het speelveld en de spelregels in alle onderlinge samenhang.

Het speelveld en de regels gelden algemeen voor alle domeinen van risicobeheersing. Dit werkt voor bijvoorbeeld arbeidsveiligheid niet anders dan voor patiëntveiligheid.

previous arrow
Dia79
Dia84
Dia80
Dia81
Dia82
Dia83
next arrow

We onderscheiden vijf aandachtsgebieden. Onlosmakelijk van elkaar en alleen in onderling evenwicht kan in de volle potentie verbeterd worden. Het ‘Necto Program’ ontleent zijn naam aan het begrip van het speelveld, de spelregels en vooral de onderlinge samenhang. Necto is latijn voor ‘onderlinge verbanden leggen’. En dat is wat we doen.

De maatlat: volwassenheid van de organisatie
Wat is goed en wat is beter. Het Necto Program stuurt op het volwassenheidsniveau van uw organisatie en kent 5 niveaus, hier beneden uitgelegd.

We onderzoeken op welk volwassenheidniveau uw organisatie zit en leggen samen de lat realistisch maar ambitieus.

Bij het begrijpen van de volwassenheidsniveau’s is belangrijk:

  • Het volwassenheidsniveau bepaalt (mede) hoe interventies er uit moet zien.
  • U kunt geen volwassenheidniveau overslaan.
  • Uw organisatie verbetert of verslechtert. Stilstand bestaat niet.
  • Alles wat uw organisatie goed doet, gaat nog steeds goed op de volwassenheidsniveaus er boven.

 

Volgende>>>