Necto: Introductie

Necto (Latijn): onderling verbinden, verbanden leggen, samenvoegen

 

Risico’s horen bij ondernemen, maar incidenten kunnen u onaangenaam verrassen met onverwachte en ongewenste gevolgen. Strafrechtelijke vervolging, financiële schade, aansprakelijkheid, handhavingtrajecten, reputatieschade en (de belangrijkste laatst) menselijk leed.

De maatschappij stelt eisen aan risicobeheersing van organisaties. Klanten, leveranciers, brancheorganisaties, consumenten, bonden, handhavers en vergunningverleners, ze kunnen allemaal belanghebbende (stakeholder) zijn.

Risicobeheersing, in alle relevante risico thema’s, is onderdeel van goed management. Elk incident is een signaal dat de bedrijfsvoering nog niet volledig is beheerst.

Continu verbeteren (Plan Do Check Act) is morgen een beetje beter werken dan vandaag. Soms is dat niet genoeg en is een programmatische aanpak beter. Het ‘Necto Program’ is een set interventies op maat, gebaseerd op een heldere visie op risicobeheersing en verbetering.

Vaak ontbreekt het niet aan ambitie, maar is de praktijk weerbarstig. Hoe moet u aan de verbetering beginnen, welke stappen moet u nemen, welke interventies kiest u, wat zijn de valkuilen, hoe houdt u het levend en hoe zorgt u dat het niet wegzakt? Het ‘Necto Program’ geeft een meerjaren programma voor verbetering van risicobeheersing. Van begin tot eind, integraal, gestructureerd en continu bewaakt en bijgestuurd.

Onze ambitie is uw ambitie waar maken.

Hier kunt u een pdf over het ‘Necto Program’ downloaden.

 

Volgende>>>