Wie EXIV is

 

ir. ing. W.F.H. (Wilfred) Blaauw MSHE  image408

Directeur-eigenaar EXIV B.V.

Oprichter Necto Program

 

 

 

Wilfred is getrouwd en heeft twee dochters en een zoon. Hij is milieukundige (van Hall), procestechnoloog (Rijks Universiteit Groningen) en Master of Safety, Health and Environment (TU Delft). In 2008 heeft hij Ingenieursbureau EXIV opgericht.

De weg via MAVO, HAVO en HBO naar de Universiteit was niet de kortste, maar wel een praktische basis voor zijn ‘evidence based’ aanpak.

De rode draad in zijn carrière is het voorkomen van vermijdbaar leed. Hij heeft zich ingezet vanuit staf, als extern en intern adviseur, als trainer, als programma manager, als projectleider, als docent, als coach, als auteur en als interim manager. Hierbij is gewerkt met alle lagen van de organisatie, van werkvloer tot raad van commissarissen. De ervaring is opgedaan bij een diverse groep organisaties. Denk aan (chemische) industrie, levensmiddelen industrie, branche organisaties, overheidsinstellingen, opleidingsinstituten, ziekenhuizen, ministeries en meer.

Lees meer ...

Wilfred Blaauw is in 1967 geboren in Groningen. Toen hij 3 maanden oud was, verhuisde hij met zijn ouders en oudere broer naar Delfzijl. AKZO had een aantal chemische fabrieken op het huidige Chemie Park Delfzijl gebouwd, waar zijn vader als operator startte.

Hij heeft op de kleuterschool, de lagere school en de MAVO in Delfzijl gezeten. Later verhuisde de familie naar Appingedam, waar hij de HAVO heeft afgerond. Met zijn HAVO diploma op zak, besloot hij aan de Rijks Hogere Landbouw School (RHLS) in Groningen te gaan studeren, net als zijn oudere broer. De studie milieukunde begon toen aan zijn tweede jaargang. De maatschappij werd steeds bewuster van de milieuproblemen en er was vraag naar kennis en goed opgeleide mensen.

Het van Hall instituut: milieutechniek en milieuhygiëne

De RHLS is ondertussen verhuist naar Leeuwarden en heet nu van Hall Larenstein. Op het van Hall zijn de studierichtingen milieutechniek en milieuhygiëne doorlopen. Voor het afstuderen is onderzoek gedaan naar het voorkomen van het vrijkomen van ammoniak uit mest. Dhr. M. Emmens was de begeleider.

Rijksuniversiteit Groningen: Technische Scheikunde, Procestechnologie

De gevolgde studierichtingen aan het van Hall waren generalistisch van opzet, van veel dingen leerden we een beetje. Om de kennis te verdiepen werd besloten om naar een universiteit te gaan. Er is gekozen voor een studie procestechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In het eerste jaar van deze studie is gewerkt als free-lancer. Bedrijven zijn geadviseerd over het opzetten van milieuzorgsystemen. Het bleek al snel dat er geen tijd was voor free-lancen en studeren, er werden keuzes gemaakt. De studie werd afgemaakt met een onderzoek voor de Gasunie in Groningen. Hierbij is onderzoek gedaan naar het mengen van gassen in het aardgasnet. Prof. Hans Wesselingh was de begeleider.

AOG: Salesmanager

Na jaren van rekenen en exacte wetenschap werd het tijd om te werken aan persoonlijke en communicatieve vaardigheden. Er werd daarom begonnen met de post academische deeltijdopleiding Salesmanager, verzorgd door het Academisch Opleidingscentrum Groningen (onderdeel van de RUG). Tijdens deze studie is begonnen aan de eerste baan.

Industriële reiniging: Innovatie, kwaliteit, arbo en milieu

De eerste werkgever was een kleine industriële reiniger in het Friese Joure. Hier is begonnen met een aantal innovatieve diensten te ontwikkelen en op de markt te zetten. Op gebied van veiligheid was ruimte voor verbetering en is een managementsysteem opgezet voor de veiligheid van medewerkers. Dit was de eerste kennismaking met het vak van veiligheidskundige.

Om zich verder te ontwikkelen in de veiligheidskunde is gezocht naar een goede opleiding. Er is gekozen voor de opleiding Management of Safety, Health and Environment (MoSHE). Deze studie werd verzorgd door TopTech, onderdeel van de Technische Universiteit Delft. Er is druk gezocht naar een werkgever die dat wilde betalen.

Arbo Management Groep: Senior adviseur

Die werkgever werd gevonden in de Arbo Management Groep (AMG). Dit was een fusie product van de interne arbodiensten van Philips, Rijksoverheid en de Nederlandse Spoorwegen. Er is begonnen op de vestiging in Eindhoven, waar vooral de oude Philips Arbodienst vertegenwoordigd was. De organisatie van AMG was in die tijd turbulent. Drie organisatieculturen kwamen in een organisatie samen en de rol veranderde van interne arbodienst naar een commerciële organisatie. In die tijd is de MoSHE opleiding gevolgd en vooral voor de chemische industrie gewerkt. De MoSHE opleiding werd afgerond met onderzoek naar het managen van risico’s bij projecten met meerdere contractors. Prof. Andrew Hale was de begeleider. Ondertussen was een kindje op komst en kon overgestapt worden naar de vestiging in Leeuwarden, dichter bij (het werk van) zijn vrouw. In Leeuwarden was vooral de oude interne arbodienst van de Rijksoverheid sterk vertegenwoordigd. AMG heeft wat fusies, reorganisaties en naamswijzigingen doorgemaakt en is nog actief onder de naar Zorg van de Zaak.

Oranjewoud/Save: Senior Adviseur externe veiligheid

In de tijd bij AMG is ervaring opgedaan met het managen van veiligheid in de chemische industrie. Om de ervaring verder uit te bouwen is de overstap gemaakt naar Ingenieursbureau Oranjewoud. Zij hadden toen net het specialistische ingenieursbureau SAVE in Apeldoorn overgenomen. De ambities van Wilfred en de nieuwe afdeling SAVE van Oranjewoud pasten goed bij elkaar en is vier jaar met veel plezier bij Oranjewoud/Save gewerkt aan externe– en industriële veiligheid. In die tijd zijn er nog twee kinderen bijgekomen.

Ingenieursbureau EXIV: directeur/eigenaar

Januari 2007 wordt de ’knoop in zijn buik doorgehakt’ en de baan bij Oranjewoud/Save opgezegd. Hij schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel onder de naam Ingenieursbureau EXIV.