Wat EXIV doet

EXIV is op de volgende manieren actief in verschillende thema’s van risicobeheersing. De manier waarop risicobeheersing aangepakt kan worden, is meestal vergelijkbaar.

previous arrow
Dia6
Dia7
Dia2
Dia5
Dia8
Dia3
Dia1
Dia13
Dia12
Dia11
Dia10
Dia9
Dia4
next arrow

 

(Risico)analyse en onderzoek

Om succesvol te verbeteren, is het belangrijk een duidelijk beeld van de organisatie, de risico’s en haar ambities te hebben. Een korte en bondige analyse legt de basis voor effectiviteit van alle verdere inspanningen.  Met deze analyse kan de verbetering vorm worden gegeven.

Trainen

Verbeteren van een organisatie kan alleen als medewerkers zich verbeteren. Tijdens een training wordt in een groep gewerkt aan verwachtingen, rollen en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Een nazorg traject kan de effectiviteit van een training sterk vergroten.

Projecten

De projectmatige aanpak wordt gebruikt wanneer het probleem en wat opgeleverd moet worden redelijk duidelijk is. Er wordt een projectplan gemaakt en een projectteam samengesteld. EXIV kan de rol van projectmanager/leider op zich nemen of de rol van deskundige binnen een projectteam vervullen. Een training kan onderdeel uitmaken van een project.

Hier onder de thema’s waar binnen een project aan gewerkt kan worden:

previous arrow
Dia14
Dia15
Dia16
Dia17
Dia18
Dia19
Dia20
Dia21
Dia22
Dia23
Dia24
next arrow

 

Programma-management

Als de ambities van een organisatie niet te realiseren zijn met een enkel project of als de ambities nog niet kristal helder zijn, leent de programma aanpak zich goed. EXIV kan de rol van programma-manager vervullen. Binnen het programma worden verschillende trainingen, projecten of andere interventies gestart. Er wordt gestuurt op onderlinge samenhang en versterking. Realisatie van de ambities van de organisatie wordt bewaakt.

EXIV heeft het Necto Program, een verbeterprogramma toegespitst op risicobeheersing, ontwikkeld. Het geeft een (meerjaren) aanpak waarbij op basis van een terugkerende analyse vorm en sturing wordt gegeven aan verbetering.

Interim management

EXIV kan tijdelijk de rol van afdelingsmanager (KAM, HSE, QHSE, etc.) vervullen. Vanuit die rol kan het hoger management ondersteund worden, al dan niet als lid van een managementteam. De afdeling kan geleid worden bij de veranderende eisen door hogere ambities van de organisatie.

Tijdens de interim periode wordt vaak een selectieprocedure gestart voor de vaste invulling.

Afhankelijk van de situatie kan een programma aanpak gebruikt worden.

Coachen

Soms vragen nieuwe ambities van een organisatie een andere invulling van de rol van afdelingsmanagers of veiligheidskundigen. EXIV kan met coaching een ondersteunende rol vervullen.

Aansluitend aan een interim periode kan coaching worden gegeven aan de vaste invulling van de functie.